Семейният портал

"Информираният човек се манипулира трудно!"

Жан Жак Русо

Електронен магазин
Вход към е-магазина
Радио ФЕМИЛИ
Слушайте on-line

Баща и син: аспекти на мъжкото възпитание - част 2

#

Автор: Ростислав Райчев

Обикновен баща

 

Продължава от: Баща и син: аспекти на мъжкото възпитание - част 1

 

Бащата като модел за отношения с противоположния пол

 

Още една важна функция на бащата е сексуалното възпитание на момчето. Бащата се явява първичен източник на ако не на директна, то най-малкото на косвена информация за взаимоотношенията между половете. Именно в семейството, наблюдавайки отношенията между бащата и майката, момчето получава първия си опит в отношенията с противоположния пол, като бащата изпъква в ролята си на образец за мъжко поведение, който на първо време ще бъде копиран от сина си практически във всички аспекти и ситуации.

 

Във възрастта от 3 до 5 години малкия мъж преминава през т.нар. Едипов комплекс - стремеж да концентрира любовта и вниманието на майката към себе си, като същевременно бащата се възприема като съперник в борбата за тази любов, което събужда в детето негативни емоции към него. Тази ситуация е един от етапите на психосексуалното развитие на детето, при който то - с помощта на достъпни поведенчески средства - заявява своята полова принадлежност и активно я демонстрира.

 

От психологическа гледна точка няма нищо противоестествено в това, но за много бащи такава реакция е неочаквана и неприятна. Това от своя страна е напълно обяснимо, защото съпротивата срещу бащата може да приеме различни форми: от желание за непрекъснат контакт с майката до открити форми на вербална и невербална агресия.

 

баща, син, възпитание, мъж

 

Такова поведение на сина за болшинството от бащите е необяснимо и необосновано - умното и кротко момче изведнъж се превръща в неуправляемо и агресивно дете. Спокойно - всичко е временно - към 5 - 6-та година Едиповия комплекс се замества от устойчиво, полово ориентирано поведение, присъщо на мъжете, и бащата се превръща от съперник в основен обект на подражание.

 

Четете още: Когато бащата е далеч

 

Необходимо е да се отбележи обаче, че и ефективното разрешаване на Едиповия комплекс, и нормалното развитие на половата идентификация въобще, са възможни само при активно участие на бащата във възпитанието на момчето. Неговото отсъствие като пример за мъжко поведение може да има продължително неблагоприятно въздействие за момчето, които се проявяват в широкия спектър от проблеми в отношенията с противоположния пол до сексуална дезориентация и сексуални проблеми в бъдеще.

 

Толкова ли е важен бащата?

 

От всичко изложено, може да се направи извода: ролята и функциите на бащата при възпитанието на момчето се свеждат до две основни отговорности, имащи изключително важно значение за развитието на момчето през целия му живот:

 

баща, син, възпитание, мъж

 

1. Бащата въвежда детето в света на социалните контакти, учи го как адекватно да възприема и оценява себе си и околните, способства за превръщане на сина в представител на мъжката субкултура. Всичко това предопределя личностното и социалното развитие на момчето.

 

2. Бащата помага на сина си в осъзнаването му като мъж - това предопределя нормалното психическо развитие на момчето и предотвратява проблеми в сферата на взаимоотношенията между половете. Неучастието на мъжа в изпълнението на тези важни функции може да стане източник на разнообразни проблеми в бъдеще за момчето:

 

Четете още: Загубените ориентири на бащинството

 

То може да се превърне в „черна овца” сред връстниците си, и да получи име на „мамино синче”, защото пред очите си не е имал пример за мъжко поведение и мъжки начин за решаване на житейски проблеми.

 

Момчето може да стане обект на посмешка и подигравка поради непознаване на мъжката субкултура.

 

Неговото общуване с представителки на противоположния пол може да бъде затруднено от неумението му да завързва контакт и да построи система на взаимоотношенията.

 

баща, син, възпитание, мъжКорените на всички описани затруднения обикновено се крият в обстоятелството, че в съответните моменти от неговото възпитание, момчето е било лишено от достатъчно внимание от страна на бащата, който е сметнал общуването им по тези въпроси или за ненужно, или просто не е имал време за това. В съвременния свят бащата е глава на семейството, който вижда своя основен дълг на първо място в обезпечаване на материално благополучие - и това не е лишено от логика.

 

Проблемът е, че ролята на бащата не се изчерпва с това, защото недостатъка от материални средства може да е болезнен, но отсъствието на бащино възпитание от своя страна може да има сериозен негативен отпечатък върху бъдещото израстване и възмъжаване на момчето. Именно поради това, при всички несгоди и трудности, грижовния баща следва да помни, че щастието на сина му зависи не толкова от материалните средства и жизнения стандарт, колкото от усилията, времето и енергията, които е вложил в общуването помежду им.

 

Снимка: David Castillo Dominici, Ambro, marin, TCJ2020 FreeDigitalPhotos.net


Подобни статии: