Семейният портал

"Информираният човек се манипулира трудно!"

Жан Жак Русо

Електронен магазин
Вход към е-магазина
Радио ФЕМИЛИ
Слушайте on-line

Информация за специалист

#
Доц. д-р Елена Александрова
Началник отделение по мамология и реконструктивна хирургия

Доц. д-р Елена Александрова е Началник отделение по мамология и реконструктивна хирургия в СБАЛ по онкология, гр. София.

 

Тя работи в онкологичната болница от 33 години и се занимава с хирургичното лечение на туморите на млечната жлеза.

 

Образование:

1993г. Висш Медицински Институт, София

1995г. Специалност по Обща хирургия

1998г. Специалност по Онкология

2002г. Придобита Научна и образователна степен „Доктор”

2004г. Придобита Научно звание „Доцент”

2014г. Придобита Научна и образователна степен „Доктор на медицинските науки”

 

Специализации:

1979-1981г. - Клинична ординатура по спешна хирургия в III коремна хирургия на Института за спешна медицинска помощ „Пирогов”

1996г. SIS курс по комплексно лечение на рака на млечната жлеза в MD Anderson Cancer Center, Houston Texas

2007г. ЕSMO - курс - Рак на млечната жлеза, София

2010г. EIO Milan, Italy курс по онкопластична хирургия с практически занимания

2011г. EIO Milan, Italy курс по сентинелна биопсия на лимфни възли при рак на млечната жлеза

 

Професионален стаж:

От 1979 до 1981г. ординатор в III коремна хирургия на Института за спешна медицинска помощ „Пирогов”

От 1981г до 2001г. - научен сътрудник в Хирургична клиника на Националния Онкологичен Център, София

От 2001г. до момента - лекар и Завеждащ Мамологично Отделение към Торакална Клиника на СБАЛ по Онкология, София

 

 Членство:

Български Лекарски съюз

Българска Национална Асоциация по Онкология

Българско Хирургично Дружество

Societe International of Senology (SIS)

Bolkan Union of Oncology (а от 2008 е член на Editorial Board, Journal of the Balkan Union of Oncology- JBUON)

 

Научни интереси:

Органосъхраняващо лечение при ранния карцином на млечната жлеза

Реконструктивни операции при рак на млечната жлеза

Нови техники за интраоперативно стадиране и лечение на регионалните лимфни възли

 

Научни публикации:

Доц. Александрова иам над 40 научни участия на конгреси и конференции в страната и чужбина, една монография „Органосъхраняващи операции при рак на млечната жлеза”, съавторство в две монографии, над 30 публикации в наши и чужди списания в областта на хирургичното лечение на туморите на млечната жлеза.

 

Научни изследвания:

Ръководител е на съвместно проучване на Националния Онкологичен Център и Националния Център по Хематология и Кръвопреливане, София на тема „Клинично значение на микрометастазите в костния мозък на болни с начален рак на млечната жлеза.” 1999г.

Рейтинг:
9 / 10

Брой гласували: 1
Задай въпрос#