Семейният портал

"Информираният човек се манипулира трудно!"

Жан Жак Русо

Електронен магазин
Вход към е-магазина
Радио ФЕМИЛИ
Слушайте on-line

Информация за специалист

#
Маргарита Габровска
Логопед

Маргарита Габровска завършва Логопедия в Софийски университет през 2012 г. През пролетта на 2014 г. придобива магистърска степен в програмата по Интегративна биоетика към Философски факултет на същия университет. От средата на 2014 г. е редовен докторант по Етика в Катедра по логика, етика и естетика при СУ "Св. Климент Охридски", като изследва областта на палиативните и дългосрочни грижи за деца.

 

Държавния си стаж като логопед провежда в 17 ЦДГ "Надежда" в група за деца със специални образователни потребности. От 2011 г. до 2014 г. работи като логопед с деца и младежи (3-18 г.) с различни по произход и тежест комуникативни нарушения в Комплекс за социални услуги за деца и семейства към Фондация "Асоциация Анимус". През 2015 г. е част от мултидисциплинарен екип по Ранна детска интервенция към Дневен център за деца с увреждания на Комплекс за социално-здравни услуги за деца от 0 до 3 г. и техните семейства "Св. Параскева".

 

Участвала е в обучения и обмени на добри практики, фокусирани върху специфични терапевтични подходи при работа с деца и младежи със специални потребности:

обучения по ранна диагностика и превенция на изоставане в развитието при деца в ранна детска възраст (0-3 г.)

обучение по превенция и терапия на нарушения при овладяване на писмения език

обучение по превенция на сексуалното насилие при младежи със специални потребности

обучения за предоставяне на логопедична подкрепа на деца и консултиране на техните семейства в домашна среда и др.

 

За по-подробна информация можете да посетите страницата на Маргарита на адрес: www.speeth-cherapy.info

 

Телефон за връзка: 0887 99 88 93

e-mail: gabrovska.m@gmail.com

Задай въпрос#