Семейният портал

"Информираният човек се манипулира трудно!"

Жан Жак Русо

Електронен магазин
Вход към е-магазина
Радио ФЕМИЛИ
Слушайте on-line

Информация за специалист

#
Александра Маркова
Логопед

Александра Маркова е магистър-логопед. Завършила е висшето си образование в Софийския университет „Св. Климент Охридски” през 2013 г.

 

Работила е като логопед в масова детска градина и има опит с разнообразна езиково-говорна патология при деца.

 

Работила е в Първо помощно училище „Проф. Г. Ангушев”, където е била логопед в екип от специалисти. Там придобива опит в работата с деца с множество увреждания, умствена изостаналост, ДЦП и аутизъм.

 

Стреми се непрекъснато да повишава квалификацията си като посещава различни, тренинги, обучения, курсове и семинари.

 

Част от обученията, които е завършила са:

детски жестов език при невербални деца

терапия на гълтането като орално-моторна техника за постановка на звукове

развитие на уменията за общуване и комуникация при деца с аутизъм и сходни комуникативни нарушения

хранителна терапия при нарушени механизми на хранене (отказ от храна, отказ от дъвкане, хранителна неофобия)

обучение за работа по Монтесори метод

 

Към момента работи в логопедичен кабинет „Белоснежко и децата” с деца с артикулационни нарушения, забавено езиково развитие, диспраксия на развитието, аутизъм, нарушени хранителни механизми, комуникативни нарушения при деца с неврологични увреждания, затруднения при четене и писане.

 

Александра Маркова е сертифицирана за работа със следните тестове:

тест за оценка на детското развитие Developmental Profile 3 (0 – 12г.)

тест за оценка на детското развитие DENVER II (0– 6 г.)

тест за оценка на дислексия на развитието DDE–2 (2-ри – 8-ми клас)

тест за диагностика и превенция на езика 3 – 4г.

 

Александра Маркова дава безплатни логопедични консултации, с цел превенция на нарушенията в говоримия език и ранно откриване на комуникативни нарушения. За това не се колебайте да я потърсите по всякакви въпроси, свързани с езиково–говорното развитие на вашето дете.

 

Често срещани признаци за отклонение в езиково-говорното развитие са късно проговаряне, неразбираема реч, нарушена артикулация и др.

 

Телефон за връзка: +359 87 606 60 12

e-mail: logos_svqt@abv.bg

Задай въпрос#