Семейният портал

"Информираният човек се манипулира трудно!"

Жан Жак Русо

Електронен магазин
Вход към е-магазина
Радио ФЕМИЛИ
Слушайте on-line

Информация за специалист

#
д-р Мария Николова
Специалист-диетолог

Д-р Мария Николова е специалист-диетолог в Хил клиник.

Завършила  е медицина през 2004 г. в Медицински Университет – София, като 2001 – 2002 г. се е обучавала в Медицински Университет – Виена, Австрия. Специализира  „ Хранене и диететика”  2008 г. в МУ – София.

 

Научните й интереси са в областта на новоразвиващото се направление от науката за хранене – нутригеномика и нутригенетика, а така също затлъстяване и свързаните с него метаболитни заболявания, козметология, хранене и имунитет, хранителни алергии и интолеранси, детско хранене, оценка на хранителен прием и хранителен статус.

Автор е на множество публикации.

 

Професионален опит

От 2005 г. – асистент в Катедра „Хигиена, Медицинска Екология и Хранене” към МУ – София

От 2006 г. - гост – лектор на организираните пациентски срещи от фондация „ Жени без остеопороза”

Обучава студенти по медицина, дентална медицина и фармация по хранене и хигиена. Участва в следдипломното обучение на специализанти по „Хранене и Диететика” и курсове за следдипломна квалификация по същата специалност.

 

Kвалификационни обучения 

Диагностика и лечение на затлъстяването

Съвременни подходи в диагностика и лечение на метаболитните заболявания

Основен курс по „ Хранене и Диететика”

Основен курс по „ Клинична Диететика”

Специализация по клинично хранене в Мастрихт, Холандия

LiveLongLearning – курсове във Флоренция, Италия

Диплома от ТeachТheТeachers – курс за LiveLongLearning –  Ница, Франция

 

Членство

Българското дружество по хранене и диететика

Българското дружество по ендокринология

Българското дружество по остеопороза  и остеоартроза

Българското дружество по ентерално и парентерално хранене – BULSPEN

Европейското дружество по ентерално и парентерално хранене – ESPEN

 

Чужди езици

Английски, немски и руски език 

 

Рейтинг:
9 / 10

Брой гласували: 5
Задай въпрос#